Vlado je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch , ktorá sa zaoberá autentickou kabalou – vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku „Čo je zmyslom života“ a ako to dosiahnuť…

Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.

Buduje tiež Miesto v srdci, ktoré je miestom pre podporu rozvoja človeka pomocou Terapie tmou.

email: vladimir.bohm@gmail.com