Pre mužov – Práca nie je to čo nás definuje, ani zmysel nášho života

Na mužoch je od prírody uložená povinnosť zabezpečiť rodinu. No nie je to jediné,, čo muži majú vykonávať. Práca, ktorú muž vykonáva pre zabezpečenie rodiny nemá spoločné so životným poslaním a nemá to byť cieľom života.

Stratili sme sa v práci

V dnešnej konzumnej spoločnosti sme sa stratili v práci. Stala sa najme pre muža stredobodom pozornosti a náplňou celého dňa. Zarábať dostatok peňazí a k tomu našetriť na horšie časy, nakúpiť nepotrebné veci, ktoré o pár týždňov vyhodíme, aby sme si zabezpečili ešte novšie veci a stále dookola… Túto podstatu si uvedomuje, čím ďalej viac mužov a hľadajú východisko.

Poslanie muža, alebo zmysel života a jeho práca sú dve odlišné veci

Každý muž musí zabezpečiť rodinu s mierou, ktorá je nevyhnutne nutná. Samozrejme je dobré ak si nájde prácu, ktorá ho baví, naplňuje a má prínos pre ľudí. Týmto, ale podstata a účel práce v živote muža končí. Nie je potrebné venovať práci viac času než je nevyhnutne. Zarábať viac peňazí než je potrebné na zabezpečenie rodiny a bežného každodenného života. Nemali by sme padnúť do pasce a stotožniť sa s rolou „ práca – životné naplnenie a cieľ života“.

Poslaním života každého muža je dosiahnuť cieľ v odhalení zmyslu života v duchovnom ponímaní. Odhaliť dôvod bytia a kam nás príroda postupne smeruje. Muž by mal pracovať len nevyhnutne a zbytok času by mal venovať štúdiu o zmyslu života.

Vďaka štúdiu prinesie do rodiny znalosti o skutočnom fungovaní sveta, zmyslu života a svojej žene a deťom, ukáže ako sa správne vyvíjať a zapájať vedome do spoločnosti.