Koniec obdobia seba záujmu

Odhaľovanie prírodných zákonov postupuje spolu s vývojom ľudstva. Tak ako spomíname na Issaca Newtona, keď v 17. storočí objavil a popísal základné fyzikálne zákony, práve tak budeme spomínať na 21. storočie, kedy ľudstvu bude vďaka koronavírusu odkrytý na ľudskej úrovni hlavný prírodný zákon pre náš budúci život.

Mysleli sme si, že môžeme čokoľvek – drancovať prírodu a jej zdroje, využívať ostatných – všetko len preto, aby sme sa každý sám za seba mali dobre. Stredom našich životov bol seba záujem a sústredenie sa na osobný prospech. Mierou úspechu a hlavnou hodnotou spoločnosti sa stali peniaze. Kam nás to doviedlo? K ekonomickým, politickým a hospodárskym krízam v celom svete, protestom, streľbe v uliciach.

Žiadni politici ani svetové organizácie nemajú návod, ako sa z týchto problémov dostať. Príroda nám sama prichádza pomôcť a pre nás nie práve príjemnou formou – pomocou koronavírusu – nás posúva na nový vývojový stupeň ľudstva k plneniu odhaleniu jedného z hlavných prírodných zákonov.

Zákon prírody o vzájomnom spolužití

Všetko, čo je v prírode, je prepojené do jedného celku na všetkých úrovniach – kamennej, rastlinnej, živočíšnej i ľudskej. Vzniknutá situácia, myšlienka alebo čin v jednej časti sveta ovplyvní celý svet. Zákon o vzájomnom spolužití a ovplyvnení všetkých častí tu vždy bol, len jeho osveta nebola realizovaná hneď. To sa v dnešnej dobe mení a my takmer okamžite uvidíme, ako ho praktizujeme alebo našim zásahom a reakciou prírody.

Môžeme zákon využiť nesprávnym spôsobom. Chcieť sa navrátiť k nášmu pôvodnému mysleniu a správaniu, kedy je stredobodom pozornosti naše ego, seba záujem a využívanie druhých vo svoj prospech. Potom vzápätí zákon o spolužití aktivuje korekciu na naše nevhodné správanie vo forme ďalších vĺn koronavírusu, či prírodných katastrof.

Alebo ho môžeme využiť správnym spôsobom. Snažiť sa vytvárať správne medziľudské vzťahy, žiť s druhými ľuďmi a s prírodou v harmónii. V tom prípade bude aktivované vyššia pozitívna sila prírody nazývaná láska a vďaka tomu dôjde k postupnej náprave všetkých problémov súčasnej doby, ekonomických až po ekologických a sociálnych.