Aj keď už neveríme na strašidlá, stále nechápeme prírodu

Ešte pred pár desiatkami rokov ľudia verili v nadprirodzené sily, či už čarodejnice, démonov, víly, škriatkov a v ďalšie rozprávkové postavy. Verili tiež oveľa viac vo vyššiu silu a jej riadenie pomocou dobra a zla. Keď boli blesky a hromobitie, „boh sa na nás hneval a zoslal nám trest“, keď pršalo v období sucha, bola to „božia milosť zaslaná k ľudu“ atď.

Pravdou je, že interpretácia prírodných úkazov našich predkov nám bola v skutočnosti oveľa bližšia, než je interpretácia pomocou vedy a vedomostí v dnešnej dobe. Prečo?

Boh nie je starček na obláčiku, ale vyššia sila prírody

Existuje vyššia sila, ktorú každý národ a vyznanie pomenúva a popisuje po svojom. Ak nám a objektívnej pravde použijeme najbližšie, je tu vyššia sila, v ktorej žijeme, a ona riadi naše životy. Je to príroda sama. Človek je jej súčasťou a podlieha jej zákonom. Z tisícok prírodných zákonov poznáme iba pár základných na fyzickej úrovni. Preto nechápeme, čo sa vo svete v skutočnosti deje, kam príroda ľudstvu udáva smer. Väčšina ľudí nevie, čo je zmyslom a cieľom života, cieľom, ku ktorému nás príroda postrkuje.

Skúmame následky, ale nechápeme príčinu

Koronavírus unikol z laboratórií, extrémne výkyvy teplôt sú vďaka znečisteniu ovzdušia a množstva ďalších vedeckých zdôvodnení toho, prečo sa deje to, čo sa deje. Áno, samozrejme vedci a lekári majú pravdu vo výsledkoch, ktoré prezentujú. Problém je v tom, že sa jedná iba o interpretáciu následkov, nie o skutočné zdrojové vyššie príčiny.

Čo je skutočnou príčinou extrémnych zásahov prírody?

Príroda je jeden prepojený systém, ktorý každú chvíľu vytvára rovnováhu medzi všetkými jeho úrovňami – kamennú, vegetatívnu, zvieraciu a ľudskú. Všetky úrovne sú prepojené do jedného harmonického celku, až na človeka. Človek žije presne proti podstate spojenia a harmónii v prírode. Namiesto toho, aby sme žili a rástli pre celok spoločnosti, sa každý snaží získať výhodu pre seba nad druhými.

Príroda na naše správanie reaguje

Vyššia sila prírody nie je onen spomínaný starček na obláčiku, ktorý by za prehrešky trestal ľudí bleskami, hurikánmi alebo zoslaním koronavírusu.

Vyššia sila prírody nás vedie k dosiahnutiu harmónie medzi sebou a prírodou samotnou. Postrkuje nás, aby sme sa zmenili a správne sa zapojili do celku prírody, žili v prospech ostatných ľudí, spoločnosti a v harmónii s prírodou samotnou, dosiahli zmysel a cieľ života. Pretože tak nekonáme a ideme obráteným vývojom, prichádzajú korekcie prírody – prírodné katastrofy, koronavírus a ďalšie, aby sme sa zmenili.

Je to ako keď mamička hovorí deťom: „Ak nebudeš robiť to čo máš, dostaneš na zadok“. Pretože ako ľudstvo nerešpektujeme hlavný zákon prírody, ktorý jasne hovorí o tom, že všetky časti musia byť spojené a prospievať celku, prichádzajú korekcie.

Zatiaľ počúvame len vtedy, keď dostaneme na zadok

A čo sa stane, keď príde cunami, druhá vlna koronavírusu alebo ďalšie korekcie nazývané „prírodnou katastrofou“? Vypočujeme prírodu. Opustíme svoje egoistické záujmy a ľudia sa po celom svete začnú spájať, pomáhať si, vysielať humanitárnu pomoc a nezištne pomáhať druhým. To je presne to, k čomu nás príroda vedie.

K cieľu a zmyslu života budeme dovedení

Vytvoriť si správne medziľudské spojenie, pomáhať si navzájom, žiť v prospech spoločnosti a v harmónii s prírodou. To je cieľ a zmysel života každého človeka.

Príroda nás tam smeruje a je len na nás, akú cestu si zvolíme. Môžeme ísť v súlade s prírodou a urýchliť našu zmenu, alebo zostať v starých koľajach, potom nás príroda pomocou ďalších koronavírusových vĺn k cieľu postrčí. Buď to pôjde po dobrom alebo po zlom …