Takto už žiť nemôžeme, princ Charles vyzýva k ochrane klimatického systému zeme, ale ako?

Tento týždeň prebieha v New Yorku stretnutie „Klimatický týždeň“, na ktorom s veľmi emocionálnym predslovom vystúpil princ Charles. Jeho hlavným posolstvom a voľným prepisom:

„Aby ľudia začali niečo robiť, musí prísť skutočná kríza a tá už tu desiatky rokov je a teraz vrcholí. Rozsiahle lesné požiare v Brazílii, topiaci sapermafrost na Sibíri, celosvetové znečistenie ovzdušia, … Takto už ďalej žiť nemôžeme, chovať sa akoby zajtrajšok nemal prísť. Musíme začať konať.

Žiadne navrhnuté riešenie zatiaľ nikdy nepomohli

G7 , štúdie, návrhy, komisie, protesty, podpory, spolky, nič z toho k náprave ekologických katastrof a klimatickému systému nepomohlo. Jednoducho preto, že ani nikdy nepomohli. Aby sme urobili nápravu ekologických katastrof klímy, je potrebné pochopiť princíp prírody samotnej.

Skutočné riešenie všetkých ekologických problémov

Celá naša realita sa skladá zo štyroch úrovní: kamennej, rastlinnej, živočíšnej a ľudskej. Človek je na najvyššom štvrtom stupni. Prakticky to znamená, že človek svojim chovaním ovplyvňuje stupne, ktoré sú pod ním.

Tu leží problém a riešenie zároveň. Naša spoločnosť sa rozvíja na základe egoistického princípu. Každý sa zaujíma sám o seba, chce získať bohatstvo na úkor druhých a prírody. Takéto chovanie je v priamom rozpore s prírodou, ktorá sa neustále snaží vytvárať harmóniu medzi všetkými jej časťami. Naše medziľudské vzťahy sú poškodené, a to následne ovplyvňuje celú realitu, všetky nižšie úrovne.

Preto náprava všetkých ekologických a klimatických problémov spočíva len v náprave našich medziľudských vzťahov, , napravia sa aj všetky nižšie úrovne, ktoré sú pod človekom. Ekologické problémy a katastrofa jednoducho zmiznú, budú minulosťou vo chvíli, keď sa k sebe a k prírode začnú ľudia chovať tak, aby spoločne vytvorili jeden harmonický celok.

Mimo našich vzájomných vzťahov nemusíme napravovať nič, príroda urobí všetko sama

Môže sa vám to zdať neuveriteľné, ale je to tak a história nám to ukazuje na mnohých príkladoch. Po výbuchu atómovej elektrárne v Černobyle opustili ľudia túto oblasť. Dnes je tam obnovená príroda a zvieratá, vrátane ohrozených druhov, ktoré sa samy do tejto oblasti vrátili. Alebo príklad z Benátok, kde po uzavretí turizmu v období koronavírusu príroda sama vyčistila znečistené vodné ulice Benátok a do ich blízkosti sa po desiatkach rokov navrátili delfíny.

Jednoducho povedané, nebol tam človek, ktorý by škodil. Príroda všetko napraví. Na nás je len napraviť naše medziľudské vzťahy, neškodiť druhým a prírode… nič viac napravovať nemusíme.