Prečo neustále klesá dôvera k vláde a k politikom?

Prečo dôvera verejnosti k politikom klesá, nielen u nás, ale aj celosvetovo?

Ľudia požadujú po vláde dobrý život, ale prichádza sklamanie.

Rovnako ako deti po svojich rodičoch požadujú zabezpečenie dobrého života, tak i dospelí obracajú svoj zrak k vláde a politikom, aby im zabezpečili podmienky pre plnohodnotný život. Bohužiaľ, tak sa nedeje. Žiadna vláda nevie ako, a u ľudí nevytvára pocit stability a rozvoja krajiny taký, aby boli ľudia naplnení a žili spokojný život a nebáli sa o svoju budúcnosť. To prináša do spoločnosti frustráciu, a preto dôvera k politikom a vláde po celom svete klesá.

Aká vláda môže uspieť?

Aj keby sa vláda a politici po celom svete snažili akokoľvek, pri súčasnom spôsobe myslenia nemôžu uspieť a priniesť spokojný a šťastný život do krajiny z jednoduchého dôvodu. Všetky ich súčasné rozhodnutia sú postavené na egoistickom základe, kedy sa každý snaží získať výhodu sám pre seba alebo pre svoju krajinu.

Potrebujeme politikov a vlády, ktorí budú vzdelaní na základe poznatkov o fungovaní prírody. V prírode sú všetky časti spojené do jedného harmonického celku, kedy každý prvok prospieva druhému. Vo chvíli, keď rozhodnutie vlády a politikov budú vykonávané na základe tohto princípu, teda princípu spojenia, harmónie a altruizmu prírody, začne sa vytvárať správne pozitívne spojenie medzi ľuďmi a krajinami. To automaticky povedie k náprave kríz na všetkých úrovniach – ekonomických, politických i prírodných.

Rozhodnutie každého politika, vlády a následne aj samotného človeka musí byť vždy také, aby slúžilo k prospechu všetkých ľudí danej krajiny, v globále potom celému svetu. Nie je potreba vymýšľať žiadne špeciálne riešenia a nápravy, stačí len dodržiavať a kopírovať základný zákon prírody, ktorý jasne definuje, že základom všetkého musia byť naše dobré medziľudské vzťahy a záujem všetkých o prosperitu krajiny, viac ako o vlastnú prosperitu a zisk.